M

Czy mogę wypełnić test ponownie za kilka miesięcy, za rok itd.?

Tak. Design Mindset można rozwijać. Pomóc w tym mogą rekomendacje zawarte w raporcie. Możliwe jest też rozwijanie predyspozycji przez udział w rekomendowanych szkoleniach i warsztatach. Wykonanie testu ponownie pomoże Ci ocenić zmianę swojego Design Mindsetu.