Uwolnij potencjał do tworzenia nowych rozwiązań. Z testu online dowiesz się,
które predyspozycje już wykorzystujesz,
a które czekają na odkrycie.

POZNAJ I ROZWIŃ SWÓJ POTENCJAŁ – ZAMÓW I WYPEŁNIJ TEST

Design Mindset Detector™ to pierwsze w Polsce narzędzie do mierzenia i rozwijania predyspozycji do stosowania podejścia Design Thinking. Najbardziej popularnymi obszarami zastosowania tego podejścia są Customer Experience, Service Design i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Z indywidualnego raportu dowiesz się, których z predyspozycji składających się na Design Mindset używasz, a które są uśpione. Na tej podstawie możesz zaplanować swój rozwój. 

Design mindset Detector™

Design Mindset Detector  to profesjonalny test  psychometryczny – jego nazwa specjalistyczna to Multidimensional Design Mindset Questionnaire – MDMQ. Rzetelność narzędzia mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha dla wszystkich 9 skal pomiarowych wynosi od 0,83 do 0,91. Wyniki te świadczą o wysokiej rzetelności testu.

Kwestionariusz powstał w oparciu o badania naukowe oraz w wyniku przeprowadzenia badania wstępnego (z udziałem ekspertów) i trzech kolejnych badań służących jego konstrukcji i walidacji. W sumie kwestionariusz został zwalidowany na ponad 600-osobowej grupie kontrolnej złożonej zarówno z osób aktywnych zawodowo nie zajmujących się projektowaniem, jak i osób eksperckich pracujących w podejściu Design Thinking.

Test pozwala sprawdzić, które z predyspozycji składających się na Design Mindset są używane, a które uśpione i zaplanować rozwój. Po wypełnieniu kwestionariusza przesyłamy szczegółowy raport z indywidualnym opisem predyspozycji oraz wskazówkami rozwojowymi.

Precyzyjny
Szybki i dokładny pomiar konkretnych indywidualnych predyspozycji niezbędnych
w dzisiejszym biznesie.

Rzetelny
Profesjonalne narzędzie psychometryczne opracowane przez pracowników naukowych polskich uczelni.

Wygodny
Uczestnicy wypełniają
test online, a raport otrzymują
w ciągu godziny na wskazany adres mailowy.Dla kogo?

Design Mindset Detector™ jest przeznaczony dla wszystkich osób
i organizacji, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking.
Design Mindset jest szczególnie ważny dla osób, które w swojej pracy potrzebują:

- twórczo wykorzystywać potencjał ludzi
- pracować ze złożonymi wyzwaniami
- odkrywać nowe pomysły i szybko je testować
- przekształcać problemy w rozwiązania

OSOBY
INDYWIDUALNE

Myślisz o swoim rozwoju zawodowym, szukasz możliwości pracy nad ciekawymi wyzwaniami? Może pracujesz w firmie, która stosuje podejście Design Thinking i chcesz rozszerzyć Twoje kwalifikacje. A może planujesz zmianę pracy i szukasz inspiracji do rozwoju?

Dzęki the Design Mindset Detector™:

  • sprawdzisz, które z predyspozycji projektowych masz już obudzone i które najszybciej rozwiniesz
  • zobaczysz jaka rola w procesie projektowym jest dla Ciebie najbardziej naturalna (badawcza, kreacyjna czy liderska)
  • nauczysz się jak rozpoznawać Design Mindset u siebie i innych

Cena 299 zł

Zespoły
projektowe

Prowadzisz zespół pracujący w obszarze Customer Experience i chcesz zainspirować osoby z Twojego zespołu do indywidualnego rozwoju? Może chcesz dobrać uczestników projektu tak, aby zapewnić zróżnicowane indywidualne predyspozycje? A może planujesz rekrutacje i chcesz sprawdzić predyspozycje osób, które mają wzmocnić konkretny zespół?

Dzięki Design Mindset Detector™:

  • osoby z Twojego zespołu poznają swoje aktualne predyspozycje do realizacji projektów w podejściu Design Thinking i zaplanują rozwój
  • każda osoba dowie się w jakich rolach najmocniej wspiera cały zespół (badawczej, kreacyjnej i liderskiej)
  • dowiesz się, jakich predyspozycji zespół potrzebuje i które można rozwijać w ramach grupy, a które warto pozyskać rekrutując nowe osoby

Cena ustalana indywidualnie

FIRMY
I Organizacje

Reprezentujesz firmę lub organizację, dla której podejście klientocentryczne jest elementem strategii? Może planujesz dodać ten element do strategii? A może Twoją firmę / organizację czeka intensywny rozwój i w planach są projekty innowacyjne?

Dzięki Design Mindset Detector™:

  • zobaczysz całościowy obraz firmy / organizacji jej aktualną gotowość do realizowania innowacyjnych inicjatyw
  • znajdziesz osoby o największym startowym potencjale, które już teraz używają predyspozycji wspierających projektowanie
  • zaplanujesz rekrutacje nowych pracowników i stworzysz programy rozwijające podejście klientocentryczne w skali całej organizacji

Cena ustalana indywidualnie

How to order the test?

To order the Design Mindset Detector™ test, write to us at hello@design-mindset-detector.com or click "ORDER TEST" and fill out the form.

Referencje

Marta Michałków
Service Designer, Santander Bank Polska

W moim zawodowym świecie Design Mindset ma ogromne znaczenie. Wszyscy go czujemy, ale czy wiemy jak go dokładnie określić? Jak zdefiniować predyspozycje, które za nim stoją? Jakie są nasze mocne strony, a nad czym warto pracować?

Mi z pomocą przyszedł Design Mindset Detector™, który poznałam podczas programu mentoringowego Design Mentorship. Jest to narzędzie, które wspiera w mądrym i świadomym rozwoju.

Design Mindset Detector™ definiuje 9 predyspozycji istotnych w pracy projektantów i projektantek oraz określa naszą swobodę w korzystaniu z nich. W Design Mindset Detector™ doceniam to, że nie skupia się tylko na lukach kompetencyjnych, ale również podpowiada jak wspierać te predyspozycje, w których już jesteśmy mistrzami. Daje to możliwość skupienia się na tych obszarach, w których chcemy się wyróżniać.

Referencje

Anna Witowska
CX Specialist, GreenWay

Wchodząc w świat designu jako inżynier kierujący się głównie twardymi kompetencjami, nie raz zastanawiałam się nad trudnościami z jakimi mierzę się na niektórych etapach projektowania, jak i nad lekkością z jaką przychodzą mi inne etapy. Test Design Mindset Detector™ pozwolił określić mój projektowy mindset w czterech ważnych dla projektantki obszarach i wskazał zarówno moje mocne predyspozycje, jak i te, nad którymi warto pracować. Co ważne, Design Mindset Detector™ pokazuje, że nie należy skupiać się jedynie na słabiej rozwiniętych kompetencjach, ale pracować nad najsilniejszymi i tworzyć multidyscyplinarne zespoły ekspertów z wysoko rozwiniętymi predyspozycjami w każdym z obszarów.

Wiem, że na stanowisku Customer Experience Specialist uzyskana wiedza będzie niezwykle pomocna i pozwoli projektować jeszcze lepsze doświadczenia naszych klientów :).

Referencje

Urszula Tomaszek
Strategy I Service Designer I Project Manager I Scrum I I Change Management I Leadership Coach I Mentor

Badanie Design Mindset Detector™ miałam okazję zrobić w ramach mentoringu w programie Design Mentorship. Zbudowanie świadomości predyspozycji i samo nazwanie użytecznych i praktycznych obszarów jakie bada ten test, to wiedza jak siebie lepiej zrozumieć, ale tez wiedza dla zespołu czy pracodawcy. Polecam Design Mindset Detector™, ponieważ uważam, że to najlepiej dostosowany test do szybko zmieniających się okoliczności, w jakich aktualnie funkcjonujemy zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Referencje

Magdalena Szklarczyk-Kominko
Projektanta grafiki / UI / UX

Zdecydowałam się na realizację Design Mindset Detector™ ponieważ dla mnie, jako projektantki – ważnym elementem rozwoju zawodowego jest świadomość swoich predyspozycji w zakresie podejmowanych działań projektowych.

Design Mindset Detector™ – zgodnie z moimi oczekiwaniami, pozwolił mi zdobyć wiedzę na temat moich indywidualnych predyspozycji w zakresie czterech ważnych obszarów, budujących postawę projektanta. Dzięki otrzymanym wynikom, mogłam poznać holistyczny obraz swojej postawy i podjąć nieprzypadkowe działania rozwojowe podnoszące moje kompetencje w wymagających tego obszarach.

Referencje

Bartosz Narzelski
Head of Product, venture builder DOV

Bardzo polecam uważniejszy proces dobierania członków zespołu projektowego. Dlaczego? Bo wierzę, że dziś, aby tworzyć innowacyjne produkty i usługi potrzebny jest Zespół. Niestety coraz częściej widzę, że główną motywacją budowania zespołu jest lista technicznych umiejętności (np. makietowanie UX, projektowanie logotypów, przeprowadzanie wywiadów). Ale to błąd przed którym chciałbym przestrzec.

Zespół to przede wszystkim proces ciągłej iteracji i pokonywania przeszkód, a do tego bardziej przydatny jest mindset niż lista umiejętności. Dlatego polecam DMD wszystkim, którzy budują zespół projektowy – pozwala przyjrzeć się temu co trudniejsze do uchwycenia, a znacznie ważniejsze dla Zespołu. 

Referencje

Katarzyna Czapla
Senior Expert – Innovation Lead, Centrum Innowacji, ING

W ING odpowiadam między innymi za rozwój kompetencji service design, a badanie Design Mindset Detector™ jest elementem zaprojektowanej ścieżki rozwojowej dla pracowników, którzy projektują usługi i doświadczenia klientów.

Efekty badania – na poziomie grupowym – pomagają mi podejmować decyzje poprzez diagnozę w jakich obszarach są największe potrzeby rozwojowe.  Raport jest również nieocenionym wsparciem pracy mentora z mentee. Pomaga zrozumieć rolę projektanta i to jaką wartość wnosi do zespołów oraz wyznaczać indywidualne cele i obszary rozwojowe. Szczególnie doceniam, że indywidualne wskazówki przełamują klasyczne myślenie o rozwoju. Zamiast „nadrabiania” luk w kompetencjach, zachęca do budowania na mocnych stronach.