M

Design Mindset Detector™
dla firm i organizacji

Strona główna 9 Organizacje

Wykorzystanie Design Mindset Detector™ może objąć wszystkich pracowników danej firmy lub organizacji i pokazać jej całościowy potencjał w realizacji inicjatyw innowacyjnych z zastosowaniem metod projektowania zorientowanego na użytkownika w podejściu Design Thinking. Badanie pomaga wskazać osoby o największym potencjale.

NASZE NARZĘDZIE:

  • określi całościowy obraz organizacji jako miejsca, w którym tworzy się rozwiązania w podejściu Design Thinking,
  • wskaże osoby o największym potencjale, które mają rozwinięte predyspozycje w ramach Design Mindsetu oraz pomoże w zaplanowaniu rekrutacji nowych pracowników,
  • umożliwi stworzenie skrojonych na miarę programów edukacyjnych w skali całej organizacji.

Aby zamówić badanie Design Mindset Detector™ napisz do nas na adres: hello@design-mindset-detector.com lub kliknij „ZAMÓW TEST” i wypełnij formularz.

Design Mindset Detector™ składa się z kilku elementów. Zobacz, co zyskujesz dla firmy lub organizacji:

ikona - kłódka

Dostęp do testów Multidimensional Design Mindset Questionnaire (MDMQ)

Każda osoba zgłoszona do badania otrzyma indywidualny link do testu.
Test składa się z 98 pytań, a jego wypełnienie zajmuje około 20 minut.
Wszystkie dane są w pełni szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób.

ikona - raport

Indywidualny raport z wynikami oraz wskazówkami rozwojowymi

Wyniki każdej z osób biorących udział w badaniu prześlemy na podane w zamówieniu
adresy e-mail oraz do osoby zamawiającej badanie. Raporty zawierają opis profilu każdej osoby, poszerzone opisy badanych predyspozycji oraz wskazówki do samodzielnego rozwoju.
Wielu osobom raport wystarcza do samodzielnego zaplanowania rozwoju zawodowego.

ikona - raport organizacji

Raport organizacji (opcjonalnie)

Prezentuje wyniki wszystkich osób tworzących daną organizację, daje możliwość oglądania wyników wybranych części organizacji, grup i zespołów; pozwala ocenić potencjał całej organizacji w kontekście wykorzystywania metod projektowych, pomaga zidentyfikować osoby o wyższym niż przeciętny potencjale do pracy w podejściu Design Thinking, czyli tzw. „agentów zmian”, pozwala określić kierunki rozwoju tych osób w zakresie wybranych predyspozycji.

ikona - omówienie raportów

Omówienie raportów (opcjonalnie)

Omówienie wyników całej organizacji to specjalnie planowana sesja, w ramach której omawiane są wyniki całościowe, wyniki wybranych zespołów / departamentów, a także wybranych osób. Możliwe jest wspólne wypracowanie programów rozwoju na poziomie zespołów / departamentów / dla osób o najwyższym potencjale, a także dla całej organizacji.