M

Dlaczego warto rozwijać Design Mindset ?

Strona główna 9 Design Mindset

Wiele firm realizuje dziś projekty wykorzystując metody zaczerpnięte ze świata designu, szczególnie w kontekście projektowania produktów i usług, z naciskiem na doświadczenia użytkowników (User Experience, Customer Experience).

Lepsze rozumienie, czym wyróżnia się sposób myślenia i działania projektantek i projektantów, czyli Design Mindset, pokazuje nowe możliwości rozwoju.

Co to jest
DESIGN?

Design, czyli projektowanie, to proces kształtowania otoczenia ludzi w sposób odpowiadający ich potrzebom funkcjonalnym i emocjonalnym. Istnieje wiele różnych dyscyplin projektowania, jednak wspólną cechą ich wszystkich jest dążenie do rozwiązań, które dostarczają wartość określonym grupom użytkowników. Profesjonalni projektanci posługują się określonym zestawem metod i narzędzi, które pozwalają im na precyzyjne określenie problemu i skuteczne rozwiązanie go. Dobre projektowanie jest zawsze działaniem interdyscyplinarnym, opartym na współpracy w zespole.

Co to jest
DESIGN THINKING?

Design Thinking jest sposobem myślenia i działania interdyscyplinarnych zespołów, które wykorzystują metody i narzędzia charakterystyczne dla projektantek i projektantów. Celem jest rozwiązywanie kompleksowych problemów. Charakterystyczne jest stawianie w centrum człowieka i jego potrzeb. Problem projektowy jest określany w oparciu o badania z użytkownikami. Następnie tworzone i testowane są potencjalne rozwiązania, a kolejne iteracje zbliżają zespół do optymalnego rozwiązania. Termin został rozpowszechniony przez d.school na Uniwersytecie Stanforda oraz firmę IDEO i ułatwił stosowanie zasad projektowania zorientowanego na użytkownika wśród „nieprojektantów”.

Myślenie projektowe (Design Thinking) zyskało na znaczeniu w świecie biznesu w latach 90. Stopniowo stało się popularnym podejściem do rozwiązywania problemów, rewolucjonizując różne branże i zmieniając sposób, w jaki firmy wprowadzają innowacje. Upowszechnienie sprawiło, że pojawiło się wiele przypadków powierzchownego i nieprawidłowego stosowania tego podejścia, dlatego też spotyka się z krytyką.

Proces projektowy według modelu Double Diamond

Proces projektowy według modelu Double Diamond

 

Model Double Diamond składa się z następujących czterech faz:

 • Eksploracja (Discover) – etap szeroko rozumianych badań, zbierania materiałów i inspiracji do dalszej pracy,
 • Analiza (Define) – analiza zebranych materiałów szukanie wzorców i określanie wytycznych, do czego wykorzystywane są takie narzędzia, jak m.in. Persony czy Customer Journey Map,
 • Ideacja (Develop) – projektowanie i testowanie potencjalnych rozwiązań,
 • Wdrożenie (Deliver) – etap dopracowania docelowego rozwiązania aż po jego finalne wdrożenie.

Jak widać na schemacie, każdemu z czterech etapów odpowiadają cztery obszary Design Mindset oraz 9 zidentyfikowanych przez nas predyspozycji.

Co to jest
DESIGN MINDSET?

Design Mindset to zestaw predyspozycji do myślenia i działania charakterystycznych dla projektantek i projektantów. Według niezależnej instytucji badawczej Institute for the Future z Palo Alto w Kalifornii, Design Mindset jest jednym z fundamentów pracy przyszłości.

Opieramy się na konkretnej wiedzy i badaniach nad działalnością projektową i zachowaniami projektantów i projektantek. Badania te pokazują, że w projektowaniu pomagają konkretne predyspozycje, które wspierają rozwiązywanie tzw. źle zdefiniowanych problemów. Zdolności te są wysoko rozwinięte – dzięki studiom i praktyce projektowej – u wykwalifikowanych projektantów i projektantek, ale w pewnym stopniu posiadają je wszyscy.

Co najważniejsze Design Mindset można rozwijać. Świadomość, jakie są jego składniki, pozwala zwracać uwagę na konkretne sytuacje i ułatwia wprowadzanie zmian w codziennej pracy. Możliwe jest też rozwijanie predyspozycji przez udział w rekomendowanych szkoleniach i warsztatach.

Więcej na ten temat:

 

Jak wygląda badanie Design mindset
Detector™ 

Do osoby, która ma wypełnić kwestionariusz wysyłana jest wiadomość mailowa z indywidualnym linkiem do testu online. Wystarczy kliknąć w aktywny link i postępować zgodnie z instrukcjami. 

Test składa się z 98 stwierdzeń, które osoba badana ocenia jako pasujące do niej lub nie w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nieprawdziwe / nietrafne” a 6 „zdecydowanie prawdziwe / trafne”. Wypełnienie całego testu trwa ok 20 min. Wyniki w formie indywidualnego raportu są przesyłane w ciągu jednej godziny na ten sam adres mailowy, na który był wysłany link do testu. 

Aby zamówić badanie Design Mindset Detector™ napisz do nas na adres: hello@design-mindset-detector.com lub kliknij „ZAMÓW TEST” i wypełnij formularz.

Dla kogo?

Design Mindset Detector™ jest przeznaczony dla wszystkich osób
i organizacji, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking.

OSOBY
INDYWIDUALNE

Myślisz o swoim rozwoju zawodowym, szukasz możliwości pracy nad ciekawymi wyzwaniami? Może pracujesz w firmie, która stosuje podejście Design Thinking i chcesz rozszerzyć Twoje kwalifikacje. A może planujesz zmianę pracy i szukasz inspiracji do rozwoju?

Dzięki Design Mindset Detector™:

 • sprawdzisz, które z predyspozycji projektowych masz już obudzone i które najszybciej rozwiniesz
 • zobaczysz jaka rola w procesie projektowym jest dla Ciebie najbardziej naturalna (badawcza, praktyczna projektowa czy liderska)
 • nauczysz się jak rozpoznawać Design Mindset u siebie i innych

Cena 299 zł

Zespoły
projektowe

Prowadzisz zespół pracujący w obszarze Customer Experience i chcesz zainspirować osoby z Twojego zespołu do indywidualnego rozwoju? Może chcesz dobrać uczestników projektu tak, aby zapewnić zróżnicowane indywidualne predyspozycje? A może planujesz rekrutacje i chcesz sprawdzić predyspozycje osób, które mają wzmocnić konkretny zespół?

Dzięki Design Mindset Detector™:

 • osoby z Twojego zespołu poznają swoje aktualne predyspozycje do realizacji projektów w podejściu Design Thinking i zaplanują rozwój
 • każda osoba dowie się w jakich rolach najmocniej wspiera cały zespół (badawczej, kreacyjnej i liderskiej)
 • dowiesz się, jakich predyspozycji zespół potrzebuje i które można rozwijać w ramach grupy, a które warto pozyskać rekrutując nowe osoby

Cena ustalana indywidualnie

Organizacje

Reprezentujesz firmę lub organizację, dla której podejście klientocentryczne jest elementem strategii? Może planujesz dodać ten element do strategii? A może Twoją firmę / organizację czeka intensywny rozwój i w planach są projekty innowacyjne?

Dzięki Design Mindset Detector™:

 • zobaczysz całościowy obraz firmy / organizacji jej aktualną gotowość do realizowania innowacyjnych inicjatyw
 • znajdziesz osoby o największym startowym potencjale, które już teraz używają predyspozycji wspierających projektowanie
 • zaplanujesz rekrutacje nowych pracowników i stworzysz programy rozwijające podejście klientocentryczne w skali całej organizacji

Cena ustalana indywidualnie