M

Dlaczego warto rozwijać Design Mindset?

Strona główna 9 Design Mindset

Zrozumienie, czym charakteryzują się sposoby myślenia i działania projektantek i projektantów oraz zmierzenie aktualnych predyspozycji, otwiera nowe możliwości rozwoju – zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów i całych organizacji.

Wiele firm realizuje dziś projekty wykorzystując metody zaczerpnięte ze świata designu, szczególnie w kontekście projektowania produktów i usług, z naciskiem na doświadczenia użytkowników (User Experience, Customer Experience). Design Mindset jest fundamentem takich działań.

Dostęp do naturalnych predyspozycji

Wszyscy rodzimy się z predyspozycjami, które pozwalają nam odkrywać i tworzyć. Tradycyjna edukacja i wiele kontekstów zawodowych nie sprzyja ich rozwijaniu. Tymczasem projektanci i projektantki kształtują swoje procesy poznawcze podczas studiów kierunkowych – uczą się sposobów badania, formułowania i rozwiązywania problemów projektowych. Rozwijają je potem w praktyce zawodowej, a ta może dotyczyć różnych specjalności. 

Stosowane przez projektantów i projektantki metody i narzędzia są badane i analizowane od lat. Ten szczególny sposób pracy zaczęto nazywać podejściem Design Thinking. Jest ono wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest innowacja i rozwiązywanie problemów, szczególnie tych źle zdefiniowanych (wicked problems). Podejście to jest skuteczne zarówno w kontekstach biznesowych jak i społecznych czy edukacyjnych. Firmy takie jak Apple, Amazon, IBM, AirBnB, czy Uber budowały i budują swoją przewagę konkurencyjną wykorzystując myślenie projektowe.

Aby wyjaśnić, czym  jest Design Mindset, warto wiedzieć czym różni się praca projektantów i projektantek od pracy z podejściem Design Thinking. Design Thinking to podejście, w którym osoby niebędące projektantami i projektantkami dziedzinowymi korzystają z ich metod i narzędzi, aby rozwiązywać problemy i tworzyć nowe rozwiązania w obszarach, w których same się specjalizują – może być to dowolny obszar pracy.

Te konkretne sposoby myślenia i działania, z których korzystają projektanci i projektantki oraz osoby stosujące podejście Design Thinking są wspierane przez unikalny zestaw predyspozycji – to właśnie Design Mindset.

fot. Pexels

Co to jest
DESIGN?

Design, czyli projektowanie, to proces kształtowania otoczenia ludzi w sposób odpowiadający ich potrzebom funkcjonalnym i emocjonalnym. Istnieje wiele różnych dyscyplin projektowania, jednak wspólną cechą ich wszystkich jest dążenie do rozwiązań, które dostarczają wartość określonym grupom użytkowników. Profesjonalni projektanci posługują się określonym zestawem metod i narzędzi, które pozwalają im na precyzyjne określenie problemu i skuteczne rozwiązanie go. Dobre projektowanie jest zawsze działaniem interdyscyplinarnym, opartym na współpracy w zespole.

Co to jest
DESIGN THINKING?

Design Thinking jest sposobem myślenia i działania interdyscyplinarnych zespołów, które wykorzystują metody i narzędzia charakterystyczne dla projektantek i projektantów. Celem jest rozwiązywanie kompleksowych problemów. Charakterystyczne jest stawianie w centrum człowieka i jego potrzeb. Problem projektowy jest określany w oparciu o badania z użytkownikami. Następnie tworzone i testowane są potencjalne rozwiązania, a kolejne iteracje zbliżają zespół do optymalnego rozwiązania. Termin został rozpowszechniony przez d.school na Uniwersytecie Stanforda oraz firmę IDEO i ułatwił stosowanie zasad projektowania zorientowanego na użytkownika wśród „nieprojektantów”. Myślenie projektowe (Design Thinking) zyskało na znaczeniu w świecie biznesu w latach 90. Stopniowo stało się popularnym podejściem do rozwiązywania problemów, rewolucjonizując różne branże i zmieniając sposób, w jaki firmy wprowadzają innowacje. Upowszechnienie sprawiło, że pojawiło się wiele przypadków powierzchownego i nieprawidłowego stosowania tego podejścia, dlatego też spotyka się z krytyką.

Co to jest
DOUBLE DIAMOND?

Model Double Diamond

Proces projektowy według modelu Double Diamond

Model Double Diamond to powszechnie uznany schemat przedstawiający proces projektowy.
Został stworzony w 2013 roku w Design Council (Wielka Brytania). Wyróżnia następujące fazy:

  • Eksploracja (Discover) – etap szeroko rozumianych badań, zbierania materiałów i inspiracji do dalszej pracy
  • Analiza (Define) – analiza zebranych materiałów szukanie wzorców i określanie wytycznych, do czego wykorzystywane są takie narzędzia, jak m.in. Persony czy Customer Journey Map
  • Ideacja (Develop) – tworzenie koncepcji, prototypowanie i testowanie potencjalnych rozwiązań
  • Wdrożenie (Deliver) – etap dopracowania docelowego rozwiązania przez kolejne testy, aż po jego finalne wdrożenie

Każdemu z czterech etapów odpowiadają cztery obszary Design Mindset oraz 9 predyspozycji.

Co to jest
DESIGN MINDSET?

Design Mindset to zestaw predyspozycji do myślenia i działania charakterystycznych dla projektantek i projektantów. Według niezależnej instytucji badawczej Institute for the Future z Palo Alto w Kalifornii, Design Mindset jest jednym z fundamentów pracy przyszłości.

Opieramy się na konkretnej wiedzy i badaniach nad działalnością projektową i zachowaniami projektantów i projektantek. Badania te pokazują, że w projektowaniu pomagają konkretne predyspozycje, które wspierają rozwiązywanie tzw. źle zdefiniowanych problemów. Zdolności te są wysoko rozwinięte – dzięki studiom i praktyce projektowej – u wykwalifikowanych projektantów i projektantek, ale w pewnym stopniu posiadają je wszyscy.

Co najważniejsze Design Mindset można rozwijać. Świadomość, jakie są jego składniki, pozwala zwracać uwagę na konkretne sytuacje i ułatwia wprowadzanie zmian w codziennej pracy. Możliwe jest też rozwijanie predyspozycji przez udział w rekomendowanych szkoleniach i warsztatach.

Więcej na ten temat: