M

Design Thinking, Service Design,
Design Mindset – o co w tym chodzi?

Wiele firm realizuje dziś projekty wykorzystując metody zaczerpnięte ze świata designu, szczególnie w kontekście projektowania produktów i usług, z naciskiem na doświadczenia użytkowników (User Experience, Customer Experience).

Lepsze rozumienie, czym wyróżnia się sposób myślenia i działania projektantów, czyli Design Mindset, pokazuje nowe możliwości rozwoju.

Czym jest
DESIGN?

Design, czyli projektowanie, to proces kształtowania otoczenia ludzi w sposób odpowiadający ich potrzebom funkcjonalnym i emocjonalnym. Istnieje wiele różnych dyscyplin projektowania, jednak wspólną cechą ich wszystkich jest dążenie do rozwiązań, które dostarczają wartość określonym grupom użytkowników. Profesjonalni projektanci posługują się określonym zestawem metod i narzędzi, które pozwalają im na precyzyjne określenie problemu i skuteczne rozwiązanie go. Dobre projektowanie jest zawsze działaniem interdyscyplinarnym, opartym na współpracy w zespole.

Czym jest
DESIGN THINKING?

Design Thinking jest sposobem myślenia i działania interdyscyplinarnych zespołów, które wykorzystują metody i narzędzia charakterystyczne dla projektantów. Celem jest rozwiązywanie kompleksowych problemów. Charakterystyczne jest stawianie w centrum człowieka i jego potrzeb. Problem projektowy jest określany w oparciu o badania z użytkownikami. Następnie tworzone i testowane są potencjalne rozwiązania, a kolejne iteracje zbliżają zespół do optymalnego rozwiązania. Termin został rozpowszechniony przez d.school na Uniwersytecie Stanforda oraz firmę IDEO i ułatwił stosowanie zasad projektowania zorientowanego na użytkownika wśród „nieprojektantów”. Zasady te są stosowane w procesach projektowania innowacji.
Service Design, czyli projektowanie usług, to jeden z obszarów, w których podejście Design Thinking jest stosowane.

Proces projektowy według modelu Double Diamond

 

Model Double Diamond składa się z następujących czterech faz:

 • Eksploracja (Discover) – etap szeroko rozumianych badań, zbierania materiałów i inspiracji do dalszej pracy,
 • Analiza i synteza (Define) – analiza zebranych materiałów szukanie wzorców i określanie wytycznych, do czego wykorzystywane są takie narzędzia, jak m.in. Persony czy Customer Journey Map,
 • Ideacja (Develop) – projektowanie i testowanie potencjalnych rozwiązań,
 • Wdrożenie (Deliver) – etap dopracowania docelowego rozwiązania aż po jego finalne wdrożenie.

Jak widać na rysunku, każdemu z czterech etapów odpowiadają cztery obszary Design Mindset oraz 9 zidentyfikowanych przez nas predyspozycji.

Czym jest
DESIGN MINDSET?

Design Mindset to postawa, która cechuje sposoby myślenia i działania charakterystyczne dla projektantów. Jest ukierunkowana na definiowanie i rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Ważne dla tej postawy są m.in empatia, ciekawość, całościowe rozumienie problemu, szybkie przechodzenie do działania i materializowania idei, wytrwałość w dążeniu do celu.
Według niezależnej instytucji badawczej Institute for the Future z Palo Alto w Kalifornii, Design Mindset to jedna z dziesięciu kluczowych umiejętności pracowników przyszłości.
Co najważniejsze Design Mindset można rozwijać. Świadomość, jakie są jej składniki, pozwala zwracać uwagę na konkretne sytuacje i ułatwia wprowadzanie zmian w codziennej pracy. Możliwe jest też rozwijanie predyspozycji przez udział w rekomendowanych szkoleniach i warsztatach.

Więcej na ten temat:

Artykuł Magdy Kochanowskiej i Weroniki Rochackiej Gagliardi dla DesignAlive
Raport Future Work Skills Institute for the Future

Design mindset
Detector™

Profesjonalne, rzetelne narzędzie diagnozujące indywidualny Design Mindset. Stworzone przez specjalistów dla osób, które chcą się rozwijać w pracy z wykorzystaniem metodyk Design Thinking i Service Design.

Wykonaj test, a otrzymasz szczegółowy raport z omówieniem swoich predyspozycji. Możesz skorzystać również z sesji mentoringowej z naszą ekspertką, która podpowie Ci jak się rozwijać w pracy z Design Thinking.

Dla kogo?

Design Mindset Detector™ jest przeznaczony dla wszystkich osób
i organizacji, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking.

OSOBY
INDYWIDUALNE

Myślisz o swoim rozwoju zawodowym, szukasz możliwości pracy nad ciekawymi wyzwaniami, pracujesz w firmie, która stosuje metodę Design Thinking, a może myślisz o zmianie pracy lub rozszerzeniu kwalifikacji?

Dzięki Design Mindset Detector™:

 • Poznasz swoje mocne strony w pracy z wykorzystaniem Design Thinking.
 • Poznasz obszary, nad którymi możesz pracować, aby osiągnąć poziom ekspercki.
 • Otrzymasz indywidualne wskazówki rozwojowe.

Cena od 299 zł

Zespoły
proJektowe

Zarządzasz zespołem lub współtworzysz zespół, a może chcesz stworzyć team, w którym będziecie pracować nad kompleksowymi wyzwaniami?

Dzięki Design Mindset Detector™:

 • Ty i zespół poznacie swoje indywidualne predyspozycje, zobaczycie w jaki sposób się nawzajem uzupełniacie.
 • Zrealizujesz szybką i otwartą rekrutację nowych osób do zespołu.
 • Zaplanujesz program edukacyjny skrojony na miarę i dostosowany
  do Waszych potrzeb.

Cena ustalana indywidualnie

Organizacje

Chcesz zobaczyć jaki macie Design Mindset w skali całej organizacji?

Dzięki Design Mindset Detector™:

 • Określisz całościowy obraz organizacji w kontekście pracy z wykorzystaniem podejścia Design Thinking.
 • Zaplanujesz skrojone na miarę programy edukacyjne dla całej organizacji.
 • Przeprowadzisz otwartą rekrutację, która umożliwi Ci znalezienie osób
  o wysokim potencjale do pracy
  z wykorzystaniem Design Thinking.

Cena ustalana indywidualnie