M

Zobacz, kto za tym stoi

Pomysłodawczyniami Design Mindset Detector™ są dr hab. Magda Kochanowska i Weronika Rochacka Gagliardi – współzałożycielki firmy doradczej DESIGN PROVISION. Każda z nich ma kilkanaście lat doświadczenia w realizacji projektów, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem podejścia Design Thinking, szczególnie w obszarze Service Design w Polsce i zagranicą. Rozwój przedsięwzięcia wspierała również socjolożka – Dorota Cetnarska.

Multidimensional Design Mindset Questionnaire (MDMQ) powstał we współpracy z psychologami: dr hab. Magdaleną Żemojtel-Piotrowską i dr hab. Jarosławem Piotrowskim.

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY:

Magda Kochanowska - zespół Design Mindset Detector

dr hab. Magda Kochanowska

Co-Founder & Design Strategist | DESIGN PROVISION

Magda z wykształcenia jest projektantką produktu oraz komunikacji wizualnej i współzałożycielką DESIGN PROVISION. Specjalizuje się w planowaniu i realizacji procesów projektowych, szczególnie w obszarze Service Design. Wieloletnie doświadczenie i praktyczna znajomość różnorodnych narzędzi oraz metod projektowych, pozwalają jej na swobodne działania w kontekście projektowania procesów, produktów i usług. Realizowała projekty i szkolenia m.in. dla: Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, ING Shared Services (IBSS), ING Chief Innovation Office (Holandia), Nationale -Nederlanden, Mercer Services Polska, Bain & Company Polska, EIT Food, Bank Millennium, Saint Gobain Polska, Nowy Styl Group, Miasto St. Warszawa, czy Polpharma. Jest współautorką narzędzia psychometrycznego Design Mindset Detector, które określa poziom predyspozycji do pracy z wykorzystaniem metod projektowych.

Od 2005 roku pracuje jako wykładowczyni na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2010 roku obroniła doktorat, a w 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Jest Prodziekaną ds. Kształcenia oraz Pełnomocniczką Dziekana ds. Nauki. Zajmuje się metodologiami projektowymi, teorią i krytyką designu, bada sposoby pracy projektantów i projektantek. Od 2014 roku wykłada na studiach podyplomowych Service Design na Uniwersytecie SWPS. Od 2020 roku jest kierowniczką merytoryczną tego kierunku studiów.

Weronika Rochacka Gagliardi - zespół Design Mindset Detector

Weronika Rochacka Gagliardi

Co-Founder & Design Strategist | DESIGN PROVISION

Weronika jest strateżką designu i współzałożycielką DESIGN PROVISION. Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania designem, Design Thinking, Service Design oraz facylitacji sesji warsztatowych. Realizowała różnego typu działania m.in. dla takich klientów jak: WARTA, ING Bank Śląski, ING DiBa (Niemcy), ING Chief Innovation Office (Holandia), Santander Bank Polska, Docplanner (ZnanyLekarz.pl), Mercer Services Polska, Bain & Company Polska, Uniwersytet Warszawski, EIT Food czy Polpharma. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w brytyjskim Design Council w Londynie, gdzie w latach 2007-2012 pracowała jako project manager w obszarze edukacji oraz wsparcia dla biznesu, sektora publicznego i biur transferu technologii.

Od 2013 roku wykłada na studiach podyplomowych Service Design na Uniwersytecie SWPS. W latach 2020-22, wspólnie z Magdą Kochanowską, była kierowniczką merytoryczną tego kierunku studiów. Członkini Rady Programowej School of Ideas w Warszawie (w ramach Uniwersytetu SWPS). W ramach kadencji 2019-2022 członkini zarządu Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (SPFP).

ZESPÓŁ NAUKOWY:

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Profesor nadzwyczajny, kierownik Centrum Psychologii Międzykulturowej w Instytucie Psychologii UKSW (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Psycholog międzykulturowy, łączy badania z dziedziny psychologii społecznej i różnic indywidualnych.

dr hab. Jarosław Piotrowski

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UKSW (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Główny obszar zainteresowań badawczych to adaptacja i tworzenie narzędzi pomiarowych z zakresu psychologii, oraz zagadnienie równoważności międzykulturowej pomiaru zmiennych psychologicznych.