M
Test predyspozycji Design Mindset Detector

Test predyspozycji Design Mindset Detector™ – jak wykorzystać to narzędzie psychometryczne do rozwoju predyspozycji?

Design Mindset Detector™  to nowoczesne narzędzie psychometryczne, które skupia się na odkrywaniu i rozwoju unikalnych predyspozycji do myślenia w kategoriach projektowych. Pojawiło się jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na umiejętności związane z designem, zarówno w kontekście profesjonalnym, jak i osobistym. Jako narzędzie Design Mindset Detector™, daje możliwość analizy i zrozumienia, jak nasze myślenie jest zorientowane na procesy projektowe. Otwiera to drogę do rozwoju naszego potencjału, wzmacniając te obszary, które są dla nas naturalne, a jednocześnie pomaga odkryć i pracować nad tymi, które wymagają jeszcze wzmocnienia. 

Na skróty

Test predyspozycji Design Mindset Detector™  – co to jest?

Design Mindset Detector™ to zaawansowane narzędzie psychometryczne zaprojektowane specjalnie do oceny indywidualnych predyspozycji do stosowania metody Design Thinking w realizacji zadań i projektów. Zostało stworzone przez doświadczonych praktyków i naukowców, a jego skuteczność została zweryfikowana na grupie kontrolnej liczącej ponad 500 osób.

Test predyspozycji Design Mindset Detector™ składa się z trzech głównych komponentów. Pierwszym z nich jest Multidimensional Design Mindset Questionnaire (MDMQ), czyli kwestionariusz składający się z 98 pytań, mający na celu ocenę predyspozycji do stosowania różnych aspektów Design Thinking, takich jak intuicyjny wybór rozwiązań. Wypełnienie kwestionariusza trwa średnio około 20 minut.

Drugi element to raport, który przedstawia wyniki kwestionariusza w formie szczegółowych opisów czterech głównych obszarów i dziewięciu predyspozycji składających się na Design Mindset. Raport jest narzędziem rozwijającym samoświadomość i dostarczającym konkretnej wiedzy o swoim stylu pracy i podejściu do projektowania.

Ostatnim elementem są indywidualne wskazówki rozwojowe, które pomagają zidentyfikować, które predyspozycje warto doskonalić. 

Design Mindset Detector™ to pierwszy krok do pełnego wykorzystania potencjału indywidualnych predyspozycji w codziennej pracy, niezależnie od tego, czy jest to projektowanie innowacji, usług, czy tworzenie niepowtarzalnych doświadczeń.

Przeczytaj także: W jaki sposób test Design Mindset Detector™ może pomóc w rozwoju?

Jakie predyspozycje powinien posiadać projektant?

Projektant UX/UI, aby w pełni zrealizować swój potencjał twórczy, powinien posiadać zestaw kluczowych predyspozycji. 

Otwartość

Pierwszy obszar, otwartość, skupia się na umiejętności koncentracji na ludziach i empatii projektowej. Oznacza to zdolność do rozumienia i doceniania potrzeb innych, a także umiejętność efektywnej współpracy, korzystając z różnych perspektyw.

Ciekawość

Drugi obszar, ciekawość, dotyczy zdolności do myślenia holistycznego i inteligencji empirycznej. Projektant powinien wykazywać zainteresowanie nowymi ideami, być otwartym na przyjmowanie nowych informacji i szybkim w przechodzeniu od mówienia do działania.

Śmiałość

Śmiałość, trzeci obszar, obejmuje swobodną kreatywność i materializowanie idei. Jest to odwaga w podejmowaniu inicjatyw i tworzeniu nowych rozwiązań, pomimo niekompletnych informacji, oraz umiejętność pracy nad wieloma koncepcjami jednocześnie.

Determinacja

Ostatni obszar, determinacja, odnosi się do nauki przez eksperymenty, potrzeby wpływu i elastyczne dążenie do celu. Projektant powinien charakteryzować się chęcią ciągłego uczenia się, głównie przez działanie, a także wytrwałością w pokonywaniu trudności i gotowością do zmiany podejścia, zawsze mając na uwadze najlepsze możliwe rozwiązanie.

Te predyspozycje, pozwolą każdemu projektantowi skutecznie kreować innowacyjne rozwiązania, odpowiadając na rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Jak test predyspozycji Design Mindset Detector™  może pomóc w rozwoju Design Mindset?

Test predyspozycji Design Mindset Detector™  stanowi kluczowe narzędzie w procesie rozwoju Design Mindset. W pierwszej kolejności, identyfikuje on indywidualne predyspozycje, które są niezbędne do efektywnego stosowania podejścia Design Thinking. Poprzez jego zastosowanie, osoba badana zdobywa precyzyjne informacje o swoim profilu psychometrycznym, co umożliwia zrozumienie, które z predyspozycji są jej mocnymi stronami, a które wymagają dalszego rozwoju.

Wyniki testu są prezentowane w formie szczegółowego raportu, który nie tylko wskazuje na posiadane predyspozycje, ale również dostarcza indywidualne wskazówki rozwojowe. Te ostatnie są kluczowe, ponieważ pozwalają na zaplanowanie ścieżki rozwoju i skoncentrowanie się na tych obszarach, które mogą przynieść największe korzyści.

Dla zespołów i organizacji, test Design Mindset Detector™  umożliwia tworzenie specjalnych programów rozwojowych, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i celów. Taka skoncentrowana i spersonalizowana strategia rozwoju pozwala na maksymalizację potencjału Design Mindset, a co za tym idzie, skuteczniejsze i bardziej innowacyjne podejście do projektowania i rozwiązywania problemów.

Chcesz sprawdzić swoje predyspozycje wykorzystując Design Mindset Detector™? Zamów test!

4.9/5 - (17 votes)
About the Author
Magda Kochanowska
Projektowaniem zajmuje się od 20 lat. Łączy praktykę projektową z działalnością naukową i karierą akademicką. Od 2013 roku prowadzi firmy specjalizujące się w projektowaniu procesów, usług i doświadczeń - obecnie Design-Nurture. Jest wykładowczynią na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, studiach podyplomowych Total Design Management prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Wzornictwa Przemysłowego, kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS. Zanim założyła Design Nurture realizowała projekty m.in. dla: Board of Innovation, Black Red White, EIT Food, Goodie, ING Bank (Polska i Holandia), Mercer, Miasto St. Warszawa, Bank Millenium, Milton Essex, Nationale-Nederlanden, Polpharma, PTBRiO, Saint Gobain, Santander Bank, Santander Leasing, Sensirion, Szlachetna Paczka, TUiR Warta.

Podobne wpisy