M

Co to jest Design Mindset Detector™ i jak działa?

Design Mindset Detector™ to kwestionariusz online, który mierzy indywidualne predyspozycje do stosowania podejścia Design Thinking oraz wspiera w ich rozwoju.

Design Mindset Detector™

Design Mindset Detector™ to profesjonalne narzędzie psychometryczne do pomiaru i rozwoju predyspozycji istotnych w realizowaniu projektów z wykorzystaniem podejścia Design Thinking. Składa się z kilku elementów:

ikona test

1. Test

Test Design Mindset Detector™ to profesjonalny kwestionariusz psychometryczny Multidimensional Design Mindset Questionnaire (MDMQ) opracowany przez praktyczki projektowania we współpracy z naukowcami z dziedziny psychologii i socjologii. Został zwalidowany na ponad 600-osobowej grupie kontrolnej złożonej zarówno z laików, jak i specjalistów. Składa się z 98 pytań, a jego wypełnienie online zajmuje średnio ok. 20 minut.

ikona raport

2. Raporty

Raporty z wyniki testu są wysyłane na podany przy zamówieniu adres mailowy. W raporcie znajdują się szczegółowe opisy czterech głównych obszarów oraz dziewięciu predyspozycji składających się na Design Mindset, wraz z omówieniem. Raport przekazuje konkretną wiedzę i rozwija samoświadomość.

ikona drzewo - rozwój

3. Rozwój

 W raporcie znajdują się wskazówki rozwojowe. Dodatkowo można skorzystać
z indywidualnej sesji mentoringowej. W czasie takiej sesji poszczególne predyspozycje są omawiane, a wybrane wątki pogłębiane. Dla zespołów i organizacji możliwe jest opracowanie specjalnych programów rozwojowych lub serii webinarów.

Design Mindset Detector™ bada dziewięć kluczowych predyspozycji do stosowania Design Thinking, które składają się na cztery obszary:

predyspozycje otwartość

Otwartość na ludzi, ich potrzeby i współpracę z nimi.
To wrażliwość na innych ludzi, chęć przebywania z nimi, rozumienia ich. Kluczowe jest tutaj dostrzeganie wartości, która powstaje jako efekt współpracy różnych osób i połączenia różnych perspektyw.

Predyspozycja: Koncentracja na ludziach
Predyspozycja: Empatia projektowa

predyspozycja ciekawość

Ciekawość wszystkiego co nowe, naturalny entuzjazm do działania.
Chęć uchwycenia szerokiej perspektywy wyzwań, dociekliwość i gotowość do przyjmowania nowych informacji w trakcie pracy nad konkretnym rozwiązaniem. Ważne jest też szybkie przechodzenie od mówienia do działania.

Predyspozycja: Myślenie holistyczne
Predyspozycja: Inteligencja empiryczna

śmiałość - predyspozycje

Śmiałość w podejmowaniu inicjatyw i kreowaniu nowych rozwiązań.
Dążenie do poszukiwania tego, co nowe i nieoczywiste. Tworzenie wartości pomimo niekompletnych informacji. Istotna jest też umiejętność pracy nad wieloma koncepcjami jednocześnie oraz zobaczenia potencjalnego wyniku jako konkretnego rozwiązania.

Predyspozycja: Swobodna kreatywność
Predyspozycja: Materializowanie idei

determinacja - predyspozycje

Determinacja w dążeniu do celu, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem.
Charakterystyczna dla tej grupy zachowań jest chęć ciągłego uczenia się, głównie przez działanie, także na błędach. Potrzeba wpływu na otaczającą rzeczywistość. Wytrwałość w pokonywaniu trudności, gotowość do zmiany podejścia i przeformułowania problemu, zawsze mając na uwadze najlepsze możliwe rozwiązanie.

Predyspozycja: Nauka przez eksperymenty
Predyspozycja: Potrzeba wpływu
Predyspozycja: Elastyczne dążenie do celu

Design Mindset Detector™

Profesjonalne, rzetelne narzędzie online, które mierzy elementy Design Mindsetu. Stworzone przez specjalistów dla osób, które chcą się rozwijać w pracy z wykorzystaniem podejścia Design Thinking.

Wykonaj test online, a otrzymasz szczegółowy raport z omówieniem Twoich predyspozycji. Możesz skorzystać również z sesji mentoringowej z naszą ekspertką, która podpowie Ci, jak się rozwijać w pracy z Design Thinking.

Zobacz, kto za tym stoi