M

Co warto wiedzieć o realizacji testu – pytania merytoryczne

Strona główna9 FAQ9 Co warto wiedzieć o realizacji testu – pytania merytoryczne


Co to jest Design Mindset? 

Design Mindset to zbiór predyspozycji do konkretnych sposobów myślenia i działania typowych dla projektantek i projektantów, który pozwala na kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Institute for the Future, Design Mindset jest kluczowym elementem pracy przyszłości. Design Mindset można rozwijać. Wiedza na temat jego składników pozwala skupić się na konkretnych sytuacjach i wprowadzać zmiany w codziennej pracy. Rozwój predyspozycji jest również możliwy poprzez uczestnictwo w rekomendowanych szkoleniach i warsztatach.

Co to jest Design Thinking? 

Design Thinking to kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, które skupia się na zrozumieniu potrzeb użytkowników i opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do tych potrzeb. Proces ten łączy empatię, eksperymentowanie i iterację, aby stworzyć innowacyjne produkty i usługi.

Dla jakich zawodów przeznaczony jest Design Mindset Detector™?

Do najczęstszych profesji, które korzystają z naszego narzędzia należą: Service Designer, UX Designer, CX Specialist czy Graphic Designer. Jednak zdecydowanie nie jest to zamknięta lista. Obszary i predyspozycje weryfikowane w ramach kwestionariusza są uniwersalne i przydatne w wielu branżach i organizacjach. Design Mindset umożliwia skuteczne rozwiązywanie problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym.    

Co to jest Service Design? 

Service Design to proces projektowania i organizowania usług, tak aby spełniały oczekiwania i potrzeby użytkowników. Skupia się na dostarczaniu wartości dla klientów poprzez ulepszanie interakcji, komunikacji i całego doświadczenia związanego z korzystaniem z usług.

Kiedy warto wybrać sam test predyspozycji, a kiedy test + sesję mentoringową?

Kwestionariusz jest pełnym i samodzielnym narzędziem do badania predyspozycji. Raport, który otrzymasz po jego wypełnieniu zawiera zarówno informacje dotyczące obecnego stopnia rozwoju Twoich predyspozycji, jak i wskazówki do ich doskonalenia. Jednak z doświadczeń naszych klientów wiemy, że uzupełnienie tych informacji o sesję mentoringową z doświadczoną ekspertką pozwala na uzyskanie szerszego kontekstu i łatwiejsze zaplanowanie kolejnych kroków na Twojej ścieżce rozwoju. 

Czym różni się Design Mindset Detector™ od testu Gallupa?

Narzędzie CliftonStrengths (znane w Polsce jako test Gallupa) ma za zadanie zidentyfikować naturalne talenty. Test jest ogólny i nie jest ukierunkowany. Design Mindset Detector™ jest pierwszym narzędziem, które bada konkretne, wyselekcjonowane predyspozycje w kontekście Design Thinking. Jest zatem ukierunkowany na określenie sposobów myślenia i działania przydatnych w szeroko pojętym projektowaniu. 

Nie jestem (jeszcze) designerem. Czy test jest dla mnie?

Design Mindset Detector™ jest bardzo przydatnym narzędziem, jeśli zamierzasz zmienić branżę lub stawiasz swoje pierwsze kroki w karierze designera, zarówno  w kontekście projektowania produktów, jak i projektowania usług, czy pracy w obszarze UX Design i Customer Experience. Raport z testu pomoże Ci zidentyfikować mocne strony oraz obszary do rozwoju. To nieocenione wsparcie w wyborze nowej pracy, a także zaplanowaniu ścieżki rozwoju. 

Czy można zawyżyć wyniki w teście?

Test jest oparty na samoocenie w badanych zakresach. Możesz nadmiernie optymistycznie lub pesymistycznie ocenić swoje predyspozycje. Na sposób udzielania odpowiedzi mają wpływ różne – niezależne od testu – czynniki, np. ostatnie wydarzenia w życiu/pracy, aktualny nastrój, ogólny poziom samooceny. Test zawiera mechanizm weryfikujący wyniki osób ze zbyt wysoką skłonnością do pozytywnej autoprezentacji w postaci „Skali zniekształconego udzielania odpowiedzi”.

Dlaczego wiele pytań w teście się powtarza?

Pytania mogą być podobne, jednak nie są identyczne. Podobne pytania służą sprawdzeniu spójności odpowiedzi.

Jak długo ważne są wyniki badania?

Wyniki testu prezentują, w jaki sposób oceniasz siebie w momencie wypełniania kwestionariusza.  Na to w jaki sposób korzystasz z Twoich predyspozycji wpływa wiele czynników: Twoje osobiste preferencje (niektóre predyspozycje mogą być dla Ciebie bardziej lub mniej naturalne) jak i Twoje otoczenie zawodowe (Twoja firma / organizacja może wspierać lub nie określone sposoby myślenia i działania). Wykonanie testu ponownie pomoże Ci ocenić zmianę Twojej sytuacji.

Czy mogę wypełnić test ponownie? 

Tak. Design Mindset możesz rozwijać. Pomóc Ci rekomendacje zawarte w raporcie. 

W jakiej sytuacji i po jakim czasie warto powtórzyć test?

Najlepiej odczekać około roku, jeżeli rozwijasz się w kontekście projektowania, albo zmieniasz pracę. Warto test powtórzyć po około 12 miesiącach rozwoju lub około 6 miesięcy po zmianie pracy.

 
Sprawdź również ↠ pytania techniczne