M

Jak myślą i działają projektanci? Eksperyment z 1979 roku

W 1979 roku przeprowadzono interesujący eksperyment, który pozwolił zrozumieć, jak myślą i działają projektanci. Dwie grupy studentów – architekci (reprezentujący umysł projektowy) i matematycy (reprezentujący umysł analityczny) – otrzymały zadanie ułożenia kolorowych bloczków według określonych wymagań.

Analitycy podejmowali strategię systematycznego badania możliwych kombinacji, podczas gdy projektanci generowali wiele propozycji, które stopniowo modyfikowali i eliminowali, aż do momentu znalezienia rozwiązania najlepiej odpowiadającego założeniom. 

Wniosek z tego eksperymentu: istnieją umysły analityczne, które reprezentują postawę  „problem focused”  i umysły projektowe „solution focused”.

Badania nad Design Mindset

Nasze badania nad „design mindset” trwały kilkanaście miesięcy. W trakcie tego czasu analizowaliśmy różne materiały, aby zrozumieć, co sprawia, że niektórym łatwiej jest pracować w innowacyjnych, interdyscyplinarnych zespołach, a innym trudniej, i jak to się łączy z projektowaniem. Ostatecznie udało nam się zidentyfikować kluczowe predyspozycje, które składają się na tzw. design mindset.

Kluczowe predyspozycje Design Mindset 

Otwartość na ludzi, ich potrzeby i współpracę z nimi 

Ta grupa postaw charakteryzuje się wrażliwością na innych ludzi, chęcią przebywania z nimi, rozumienia ich, dostrzeganiem wartości, które powstają jako efekt współpracy różnych ludzi i połączenia różnych perspektyw. W tej grupie znalazły się dwie predyspozycje: koncentracja na ludziach, empatia projektowa.

Ciekawość wszystkiego co nowe, związana z naturalnym entuzjazmem do działania

Ta grupa postaw umożliwia m.in. uchwycenie szerokiej perspektywy wyzwań, przejawia się dociekliwością i gotowością do szybkiego przechodzenia do działania. W tej grupie są kolejne dwie predyspozycje: myślenie holistyczne i inteligencja empiryczna.

Śmiałość w podejmowaniu inicjatyw i kreowaniu nowych rozwiązań

Ta grupa postaw łączy m.in. dążenie do poszukiwania tego, co nowe i nieoczywiste, budowanie wartości pomimo niekompletnych informacji, czy dążenie do konkretyzowania koncepcji. W tej grupie znalazły się kolejne dwie predyspozycje: swobodna kreatywność i materializowanie idei.

Determinacja w dążeniu do celu, nawet jeśli oznacza podejmowanie ryzyka

Wśród charakterystycznych postaw tej grupy znalazły się upodobanie do eksperymentowania i uczenia się przez działanie, a także wytrwałość i kreatywność w pokonywaniu trudności. Zidentyfikowane predyspozycje to: apetyt na naukę, potrzeba wpływu i elastyczne dążenie do celu.

Te dziewięć predyspozycji to dziś prawdziwy atut dla firm, które dążą do innowacji. Co ciekawe, „design mindset” można odnaleźć nie tylko u zawodowych projektantów, ale również u wielu osób, które z projektowaniem nie mają zawodowo nic wspólnego.

Warto dodać, że osoby z umysłem projektowym często pasjonują się muzyką i grają na instrumentach. Właśnie ta różnorodność zainteresowań pozwala na większą kreatywność i otwartość na nowe pomysły oraz rozwiązania.

Podsumowując, Design Mindset to sposób myślenia, który cechuje się otwartością na ludzi, ciekawością, śmiałym podejmowaniem inicjatyw oraz determinacją w dążeniu do celu. Te predyspozycje są kluczowe dla osób pracujących w dziedzinie designu, ale również wartościowe dla innych profesji, zwłaszcza w środowiskach innowacyjnych i interdyscyplinarnych.

Zespół Design Mindset Detector
+ posts