M
Co to jest mentoring

Mentoring – na czym polega? Czym są sesje mentoringowe?

Mentoring, niewątpliwie jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi w świecie biznesu, nauki i osobistego rozwoju, ale co dokładnie oznacza ten termin? W najprostszym ujęciu, mentoring to proces, w którym doświadczona osoba (mentor) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z mniej doświadczoną osobą (mentee). Ten proces jest jednak znacznie bardziej złożony niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Na skróty

Co to jest mentoring?

Mentoring to proces, w którym osoba o większym doświadczeniu, nazywana mentorem, przekazuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie osobie, która chce się rozwinąć i zdobyć nowe doświadczenia (mentee). To nie jest tylko kwestia nauki i przekazywania wiedzy praktycznej, ale również relacji, która promuje wzajemne zaufanie, szacunek i osobisty oraz zawodowy rozwój. W ramach mentoringu, mentor wspiera mentee w osiąganiu określonych celów, pomaga w rozwijaniu nowych umiejętności, radzi w trudnych sytuacjach i stymuluje do myślenia kreatywnego i samodzielnego rozwiązywania problemów. Mentorem jest zazwyczaj osoba, która wcześniej borykała się z podobnymi trudnościami dlatego łatwiej jest jej zrozumieć mentee oraz wesprzeć w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. 

Na czym polegają sesje mentoringowe?

Sesje mentoringowe to spotkania, które mają na celu wspieranie mentee przez mentora. Są one kluczowym elementem procesu mentoringu, podczas których mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomaga w osiąganiu celów, rozwijaniu umiejętności i radzi w różnych sytuacjach. Jest to czas, podczas którego mentor i mentee mogą skupić się na konkretnych problemach, wyzwaniach i celach, omówić postępy i plany na przyszłość oraz wymienić się opiniami i spostrzeżeniami.

Sesje mentoringowe Design Mindset Detector to 90-minutowe spotkania, które skupiają się na omówieniu predyspozycji do pracy z metodologią Design Thinking. W trakcie tych spotkań, mentee ma możliwość zapoznania się z wynikami testu predyspozycji, co pozwala na lepsze zrozumienie swoich mocnych stron i obszarów do poprawy. Omawiane są również cele rozwojowe i plany działań, które pomogą w rozwijaniu poszczególnych obszarów Design Mindset. Dzięki temu, mentee może skupić się na konkretnych obszarach, które wymagają rozwoju, a mentor ma okazję dostosować swoje wsparcie do indywidualnych potrzeb i celów mentee.

Przeczytaj również: Test predyspozycji Design Mindset Detector – jak wykorzystać to narzędzie psychometryczne do rozwoju predyspozycji?

Korzyści wynikające z sesji mentoringowych dla mentee 

Sesje mentoringowe przynoszą wiele korzyści osobom, które korzystają ze wsparcia i doświadczenia mentora. Wśród nich można wyróżnić:

  • Wiedza i doświadczenie: Mentee ma dostęp do cennej wiedzy i doświadczenia mentora, co pozwala na przyspieszenie swojego rozwoju zawodowego i osobistego.
  • Rozwój umiejętności: Podczas sesji mentoringowych, mentee ma możliwość rozwijania nowych umiejętności i doskonalenia tych, które już posiada.
  • Wsparcie i motywacja: Mentor jest źródłem wsparcia, zarówno emocjonalnego, jak i zawodowego. Może on motywować, pomagać przezwyciężać trudności i służyć jako pozytywny wzór do naśladowania.
  • Sieć kontaktów: Mentor może udostępnić swoją sieć kontaktów, co może przynieść korzyści w postaci nowych możliwości zawodowych.
  • Samodoskonalenie: Sesje mentoringowe pomagają mentee lepiej zrozumieć swoje mocne strony i obszary do poprawy. Przez refleksję nad swoim postępowaniem i działaniami, mentee uczy się samodoskonalenia.

Mentoring to proces, w którym mentor, przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie innej osobie. Celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego mentee. Spotkania mentoringowe, zwane sesjami, są kluczowym elementem tego procesu, podczas których mentor i mentee omawiają cele, wyzwania i dalsze możliwości rozwoju mentee.

Chcesz sprawdzić swoje predyspozycje do pracy z wykorzystaniem Design Thinking i wziąć udział w sesji mentoringowej? Zapisz się już dziś – Test Design Mindset Detector™ z sesją.

5/5 - (12 votes)
About the Author
Magda Kochanowska
Projektowaniem zajmuje się od 20 lat. Łączy praktykę projektową z działalnością naukową i karierą akademicką. Od 2013 roku prowadzi firmy specjalizujące się w projektowaniu procesów, usług i doświadczeń - obecnie Design-Nurture. Jest wykładowczynią na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, studiach podyplomowych Total Design Management prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Wzornictwa Przemysłowego, kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS. Zanim założyła Design Nurture realizowała projekty m.in. dla: Board of Innovation, Black Red White, EIT Food, Goodie, ING Bank (Polska i Holandia), Mercer, Miasto St. Warszawa, Bank Millenium, Milton Essex, Nationale-Nederlanden, Polpharma, PTBRiO, Saint Gobain, Santander Bank, Santander Leasing, Sensirion, Szlachetna Paczka, TUiR Warta.

Podobne wpisy